tłumaczenia specjalistyczne
Usługi

Biuro tłumaczeń – tłumaczenia techniczne i specjalistyczne

Biuro tłumaczeń, specjalizujące się w tłumaczeniach pisemnych specjalistycznych i technicznych współpracowało już z ponad 800 firmami i instytucjami. Takie doświadczenie powoduje, że jesteśmy czołową organizacją w świadczeniu tłumaczeń tekstów. Firma działająca od 2003 roku stale powiększa grono zadowolonych Klientów, którzy powracają do współpracy, a to dobrze świadczy o ww. firmie. Zarówno tłumaczenia zwykle i niektóre treści wymagają uwierzytelnienia. Oznacza to, że ich przekładem zająć się musi tłumacz przysięgły. Ten szczególny rodzaj autora przekładów, posiada uprawnienia, które pozwalają na poświadczanie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły to osoba, która zdała egzamin na takiego tłumacza i spełniła wymagania zawarte w Ustawie o tłumaczeniach przysięgłych i złożyła ślubowanie. Pieczę nad tłumaczeniami uwierzytelnionymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

tłumaczenia
tłumaczenia techniczne – biuro tłumaczeń

Jakie treści wymagają poświadczenia?

Biuro tłumaczeń

Tłumaczenia uwierzytelnione obejmują te treści, które mają moc prawną, są podmiotem spraw sądowych i urzędowych. Na prośbę jednej ze stron tłumaczenia zwykłe mogą być wykonane. Należy wspomnieć, iż w trakcie ubiegania się o odszkodowanie, podczas przesłuchań policyjnych, tłumaczenia aktów notarialnych czy ustaw. Tłumaczenia dokumentacji samochodowej podczas rejestracji pojazdu z zagranicy, wymaga uwierzytelnienia.
Tłumaczenie umów również wymaga poświadczenia. W umowach znajdują się bardzo ważne informacje, nierzadko sygnatury oraz treści prawnicze. Tłumacz przysięgły zawsze powinien zostać zaangażowany co prawidłowego tłumaczenia umów. Wówczas ma się całkowitą pewność, że przekład jest rzetelny, bezbłędny oraz zgodny z zasadami, jakimi objęte są tłumaczenia uwierzytelnione.

Więcej artykułów? Przeczytaj następujące pozycje:

Zajmujemy się pozycjonowaniem stron Zvix, darmowe ogłoszenia drobne na Oyh oraz ogłoszenia nieruchomości bez pośredników na Gdom.

2 komentarze

 • Mahmud Ghazni

  Hey, It’s Mahmud here. Recently your website caught my attention while searching for similar domain names. After entering the website, It seems that your website is brand new or not complete yet. So I thought I should try to contact you by leaving a comment on your website. Because as a Freelancer, I provide WordPress-related services like:
  .
  1) Website Design & Development
  2) Theme Setup & Customization
  3) Speed Optimization
  4) Website Migration
  6) On-Page SEO Setup
  7) Malware Removal
  8) Landign Page Design
  9) Fix WordPress Errors
  10) WordPress Virtual Assistant
  .
  You can hire me through Upwork Marketplace using Upwork Direct Contact. This is a great way to hire a freelancer, especially one you don’t know. Because It’s safe for both clients and freelancers.
  .
  If you want to know more details, you can contact me via email or WhatsApp. You can also request a Free Consultation Service to find out what kind of improvements are needed for your websites. Thank you for your attention.
  .
  Best regards,
  Mahmud Ghazni
  Web Design & Developer
  WhatsApp: +8801322311024
  Email: mahmud.ghazni@yahoo.com

 • Mahmud Ghazni

  Hi, I’m Mahmud. I would like to introduce you to one of my websites where you will find all kinds of WordPress & WooCommerce related Premium Tools absolutely free. That means you don’t have to spend money to buy your necessary WordPress Tools. Usually, all of our tools are bought from official developers with unlimited licenses and then our professional developer’s team creates an activated version of the product carefully for multiple domain usages.
  .
  So It’s guaranteed that the Plugins or Themes weren’t contained any kind of viruses or hidden malware. Our files are completely clean and secured. So you can use these files without any hesitation. Also, you can be sure to scan any file with VirusTotal.Com before using it.
  .
  Website Link:
  .
  Thank You
  Mahmud Ghazni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *